plus minus gleich

toggle
toggle

O nama

E-mail Ispis PDF

Predmet poslovanja:
- pružanje polikliničko - konzilijarne  i stacionarne zdravstvene zaštite
- sakupljanje, skladištenje, termička obrada i zbrinjavanje opasnog otpada.

Opća bolnica djeluje na dvije lokacije u Sisku: J.J. Strossmayera 59 i Nikole Tesle 13, te na jednoj lokaciji u Petrinji, Vinogradi bb.

OIB: 01066571771

Žiro račun kod OTP banka Hrvatska d.d.
IBAN: HR3724070001100462447
BIC: OTPVHR2X

Informacije o Općoj bolnici ''Dr. Ivo Pedišić" Sisak prema članu 10. Zakona o pravu na pristup informacijama se mogu pronaći u:

1. STATUT
2. PRAVILNIK O RADU
3. PRAVILNIK O PLAĆI, NAKNADAMA PLAĆA I OSTALIM MATERIJALNIM PRAVIMA RADNIKA
4. PRAVILNIK O UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA OPĆE BOLNICE "DR. IVO PEDIŠIĆ" SISAK
5. PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU
6. PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA
7. PRAVILNIK O KNJIGOVODSTVU
8. PRAVILNIK O KUĆNOM REDU
9. PRAVILNIK O UNUTARNJEM NADZORU NAD RADOM ORGANIZACIJSKIH JEDINICA BOLNICE I ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA
10. PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA MJERA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE BOLNIČKIH INFEKCIJA
11. ODLUKA O POČETKU, ZAVRŠETKU I PRERASPODJELI RADNOG VREMENA
12. PRAVILNIK O ZAŠTITI ARHIVSKOG GRADIVA
13. PRAVILNIK O SIGURNOSTI INFORMACIJSKOG SUSTAVA OPĆE BOLNICE SISAK
14. PRAVILNIK O ODRŽAVANJU ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA
15. PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I KRITERIJIMA ZA PRIMANJE NA PRIPRAVNIČKI STAŽ ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA
16. PRAVILNIK O OSOBNIM ZAŠTITNIM SREDSTVIMA I RADNOJ ODJEĆI I OBUĆI
17. PROCJENA OPASNOSTI NA RADNIM MJESTIMA
18. PRAVILNIK O RADNIM MJESTIMA S POSEBNIM UVJETIMA RADA
19. PRAVILNIK O ZONI IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA
20. PRAVILNIK O MJERILIMA I NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA I DONACIJA OPĆE BOLNICE DR. IVO PEDIŠIĆ SISAK

Pravo na pristup informacijama može se ostvariti pismenim putem na adresu Bolnice Sisak, faksom na broj 044/553-114 ili e-mailom na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Referent za informiranje: Berislav Persoglia.

Službenik za zaštitu podataka OB Sisak:
Ivanka Novinc, bacc. oec.
tel. 044/553-264
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Ažurirano Četvrtak, 10 Siječanj 2019 08:26  

Posjete bolesnicima

Posjete pacijentima su radnim danom od 15 - 17 sati, a vikendom i blagdanom od 13 - 15 sati.

Liste čekanja

Pritužbe za termine na listama čekanja za dijagnostičke i terapijske procedure možete ostvariti na adresu e-pošte: listecekanja@obs.hr ili na telefon 0800 640 640.

Anketa

Prilikom boravka u bolnici, osim stručnosti osoblja, što vam je najbitnije?