plus minus gleich

toggle
toggle
Kontakt
OPĆA BOLNICA - ''dr. Ivo Pedišić''
J.J.Strossmayera 59
44 000 Sisak
Hrvatska

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, vidljiva je samo ako je uključen Javascript.
Tel.: 044 553 100
Fax.: 044 531 037

Citologija: citologija@obs.hr
Centralno naručivanje pacijenata: cnp@obs.hr
Dijabetologija: dijabetes@obs.hr
Fizijatrija: fizijatrija@obs.hr
Gastroenterologija: gastro@obs.hr
Ginekologija: ginekologija@obs.hr
Hemodijaliza: hemodijaliza@obs.hr
Intrahospitalne infekcije: ihi@obs.hr
Infektologija: infektologija@obs.hr
Intenzivna skrb: intenzivna@obs.hr
Interna: interna@obs.hr
Javna nabava: javnanabava@obs.hr
Kadrovska služba: kadrovi@obs.hr
Kirurgija: kirurgija@obs.hr
Kožno venerični dispanzer: kvd@obs.hr
Laboratorij: laboratorij@obs.hr
Bolnička ljekarna: ljekarna@obs.hr
Služba nabave: nabava@obs.hr
Neonatoligija: neonatologija@obs.hr
Neurologija: neurologija@obs.hr
Oftalmologija: oftalmologija@obs.hr
ORL: orl@obs.hr
Ortopedija: ortopedija@obs.hr
Patologija: patologija@obs.hr
Pedijatrija: pedijatrija@obs.hr
Pravna služba: pravna@obs.hr
Psihijatrija: psihijatrija@obs.hr
Pulmologija: pulmologija@obs.hr
Radiologija: rtg@obs.hr
Transfuzija: transfuzija@obs.hr
Urologija: urologija@obs.hr

Opća bolnica dr. ''Ivo Pedišić'' će osobne podatke poslane putem interneta koristiti isključivo u svrhe analize i statistike i niti u kojem trenutku ih neće ponuditi trećim stranama kao relevantne podatke. Vaši podaci su zaštićeni i služe samo za internu upotrebu.

 


Posjete bolesnicima

Posjete pacijentima su radnim danom od 15 - 17 sati, a vikendom i blagdanom od 13 - 15 sati.

Liste čekanja

Pritužbe za termine na listama čekanja za dijagnostičke i terapijske procedure možete ostvariti na adresu e-pošte: listecekanja@obs.hr ili na telefon 0800 640 640.

Anketa

Prilikom boravka u bolnici, osim stručnosti osoblja, što vam je najbitnije?