plus minus gleich

toggle
toggle

Javna nabava

E-mail Ispis PDF

Sukladno čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 120/2016) prilažemo Plan nabave za 2019. godinu.(objavljeno u EOJN 23.01.2019.)

Plan nabave za 2019. g.

Plan nabave za 2019. g. - I rebalans

Plan nabave za 2019. g. - II rebalans

Pregled sklopljenih ugovora 2018. g.

Sukladno čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 120/2016) prilažemo Plan nabave za 2018. godinu.

Plan nabave za 2018. g.

Plan nabave za 2018. g. - I rebalans

Plan nabave za 2018. g. - II rebalans

Plan nabave za 2018. g. - III rebalans

Plan nabave za 2018. g. - IV rebalans

Plan nabave za 2018. g. - V rebalans

Plan nabave za 2018 g. - VI rebalans

Sukladno čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 120/2016) prilažemo Plan nabave za 2017. godinu.

Plan nabave za 2017. g.

Plan nabave za 2017. g. - I rebalans

Plan nabave za 2017. g. - II rebalans

Plan nabave za 2017. g. - III rebalans

Plan nabave za 2017. g. - IV rebalans

Plan nabave za 2017. g. - V rebalans

Plan nabave za 2017. g. - VI rebalans

PRAVILNIK O PROVEDBI NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA NA KOJU SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI (JEDNOSTAVNA NABAVA)

Pregled sklopljenih ugovora o Javnoj nabavi u 2017. godini - jednostavna nabava

Pregled sklopljenih ugovora o Javnoj nabavi u 2017. godini - jednostavna nabava

Pregled sklopljenih ugovora u 2017. godini

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

Pregled sklopljenih ugovora o Javnoj nabavi u 2017. godini

Pregled sklopljenih ugovora o Javnoj nabavi u 2017. godini - okvirni sporazumi

 

Sukladno čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine 90/11, 83/13, 143/13) prilažemo Plan nabave za 2016. godinu.

Plan nabave za 2016. g.

Plan nabave za 2016. g. - I rebalans

Plan nabave za 2016. g. - II rebalans

Plan nabave za 2016. g. - III rebalans

Plan nabave za 2016. g. - IV rebalans

Plan nabave za 2016. g. - V rebalans

Plan nabave za 2016. g. - VI rebalans

Plan nabave za 2016. g. - VII rebalans

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2016. g.

Temeljem Zaključka Vlade RH (NN br. 32/11) prilažemo podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi u 2015. g.

Pregled sklopljenih ugovora o JN u 2016. godini

Pregled sklopljenih ugovora o JN u 2016. godini - okvirni  sporazumi

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2015. g.

Temeljem Zaključka Vlade RH (NN br. 32/11) prilažemo podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi u 2015. g.

Pregled sklopljenih ugovora o JN u 2015. godini

Pregled sklopljenih ugovora o JN u 2015. godini - okvirni  sporazumi

Sukladno čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine 90/11, 83/13, 143/13) prilažemo Plan nabave za 2015. godinu.

Plan nabave za 2015. g.

Plan nabave za 2015. g. - rebalans

Plan nabave za 2015. g. - II rebalans

Plan nabave za 2015. g. - III rebalans

Plan nabave za 2015. g. - IV rebalans

Plan nabave za 2015. g. - V rebalans

Plan nabave za 2015. g. - VI rebalans

Plan nabave za 2015. g. - VII rebalans

Plan nabave za 2015. g. - VIII rebalans

Plan nabave za 2015. g. - IX rebalans

Plan nabave za 2015. g. - X rebalans

Plan nabave za 2015. g. - XI rebalans

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2014 g.

Temeljem Zaključka Vlade RH (NN br. 32/11) prilažemo podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi u 2014 g.

Pregled sklopljenih ugovora o JN u 2014. godini

Pregled sklopljenih ugovora o JN u 2014. godini - okvirni  sporazumi

PRAVILNIK O PROVEDBI NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA NA KOJU SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI (BAGATELNA NABAVA)

NAPUTAK ZA PROVEDBU NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA NA KOJU SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2016. godini prema naputku za provedbu nabave roba, usluga i radova na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2015. godini prema naputku za provedbu nabave roba, usluga i radova na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2014. godini prema naputku za provedbu nabave roba, usluga i radova na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

Sukladno čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine 90/11, 83/13, 143/13) prilažemo Plan nabave za 2014. godinu.

Plan nabave za 2014. g.

Plan nabave za 2014. g. - rebalans

Plan nabave za 2014. g. - rebalans II

Sukladno čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine 90/11, 83/13, 143/13) prilažemo Plan nabave za 2013. godinu.

Plan nabave za 2013. g.

Plan nabave za 2013. g. - 1 rebalans

Plan nabave za 2013. g. - 2 rebalans

Plan nabave za 2013. g. - 3 rebalans

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2013. g.

Temeljem Zaključka Vlade RH (NN br. 32/11) prilažemo podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi u 2013. g.

Pregled sklopljenih ugovora o JN u 2013. godini

Pregled sklopljenih ugovora o JN u 2013. godini. - okvirni  sporazumi

Sukladno čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine 90/11) prilažemo Plan nabave za 2012. godinu.

Plan nabave za 2012. g. - III rebalans

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2012. g.

Temeljem Zaključka Vlade RH (NN br. 32/11) prilažemo podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi u 2012. g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2012 godini i njihovog izvršenja
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2012 godini i njihovog izvršenja - okvirni sporazumi

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2011. g.


Temeljem Zaključka Vlade RH (NN br. 32/11) prilažemo podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi u 2011. g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2011 godini i njihovog izvršenja
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2011 godini i njihovog izvršenja - okvirni sporazumi

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2010. g.

Temeljem Zaključka Vlade RH (NN br. 32/11) prilažemo podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi u 2010. g.

Pregled podataka

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA


Temeljem čl. 76 i 77. Zakona o javnoj nabavi (NN br.120/2016) obavještavamo da:

-ravnatelj Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak te povezane osobe ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskom subjektu te nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u pravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%

-članovi Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak ne obavljaju upravljačke poslove u drugim gospodarskim subjektima te nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%
Stoga, javni naručitelj Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, J.J. Strossmayera 59 nema gospodarskog subjekta s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu čl. 76. I 77. Zakona o javnoj nabavi.

Ažurirano Ponedjeljak, 17 Lipanj 2019 13:42  

Posjete bolesnicima

Posjete pacijentima su radnim danom od 15 - 17 sati, a vikendom i blagdanom od 13 - 15 sati.

Liste čekanja

Pritužbe za termine na listama čekanja za dijagnostičke i terapijske procedure možete ostvariti na adresu e-pošte: listecekanja@obs.hr ili na telefon 0800 640 640.

Anketa

Prilikom boravka u bolnici, osim stručnosti osoblja, što vam je najbitnije?