plus minus gleich

toggle
toggle

Informacije o operativnim zahvatima (Ortopedija)

E-mail Ispis PDF

INFORMACIJE O OPERATIVNIM ZAHVATIMA
Informacije za bolesnike

Što je dobro znati o operaciji endoproteze kuka ili koljena?

ŠTO JE DOBRO ZNATI O OPERACIJI ENDOPROTEZE KUKA ILI KOLJENA

UVOD  
Godišnje se u svijetu obavi nekoliko stotina tisuća zamjena oštećenog zgloba kuka umjetnim. Kvaliteta života pacijenata  nakon uspješno obavljene operacije je značajno poboljšana. U ortopedskom odjelu naše bolnice godišnje ugradimo oko 100 totalnih bescementnih i oko 30 parcijalnih cementnih proteza kuka.

Kada je potrebno ugraditi protezu kuka ili koljena?

Proteza kuka ili koljena se ugrađuje nakon oštećenja kuka ili koljena koja se ne mogu popraviti konzervativnim liječenjem, ukoliko je vaša bol toliko jaka da morate svakodnevno uzimati znatne doze analgetika te ukoliko je vaša sposobnost hoda znatno poremećena. Ovisno o vašoj dobi liječnik će postaviti indikaciju za vrstu  proteze koja je za vas najbolja. Pri tome treba imati na umu da zahvat nije dobro odgađati do u duboku starost, jer je tada i učestalost komplikacija veća a korist od proteze manja. Isto tako, ukoliko imate povećanu tjelesnu težinu, potrebno je prije eventualne operacije zamjene zgloba svakako pokušati smanjiti tjelesnu težinu što bliže normalnoj.

Najčešće se proteza ugrađuje kod:
•    Idiopatske artroze - degenerativno oštećenje hrskavice zgloba, najčešće nepoznatog uzroka
•    Avaskularna nekroza kosti u zglobu kuka ili koljena - oštećenje krvotoka u kosti sa odumiranjem dijelova kosti
•   Nakon bolesti iz djetinjstva - nakon prirođenog iščašenja ili displazije kuka u djetinjstvu ili nakon poskliznuća (epifiziolize) glave bedrene kosti u pubertetu, razvije se displastična artroza kuka
•    Posttraumatska oštećenja kuka ili koljena
•    Reumatoidni artritis ili slične bolesti

Kakva je endoproteza kuka?

Zglob kuka je sferičnog oblika i ima opsežan opseg kretnji . Proteze kuka imitiraju taj oblik te se sastoje iz čašice, glavice,vrata i trupa proteze. Opseg kretnji koje one omogućavaju je puno veći nego kod bolesnog zgloba, ali nije nikada jednak kao kod zdravog zgloba. Trajanje proteze kuka ovisi o mnogo faktora, jedan od najvažnijih je tjelesna težina pacijenta. Ukoliko nema komplikacija tijekom i neposredno nakon operacije, može se očekivati da će proteza kuka dobro funkcionirati 15 godina.
Postoje totalne proteze, kojima se zamjenjuje cijeli zglob kuka i one se najčešće koriste, a najčešće su bescementne, dakle ne fiksiraju se stranim materijalima nego ih kost prihvati u čvrsti spoj radi posebnih materijala i posebne izrade njihovog površinskog sloja.
Postoje i parcijalne proteze, kojima se zamjeni samo glava bedrene kosti i one se najčešće ugrađuju konakon prijeloma vrata bedrene kosti u pacijenata visoke životne dobi kojima bi opsežniji zahvat duljeg trajanja više štetio nego koristio.
Kod mlađih i aktivnijih pacijenata postoji mogućnost ugradnje posebnog modela proteze kuka kod kojega se ne mjenja cijeli zglob nego se samo metalnim elementima oblože glava  bedrene kosti i čašica kuka. Nakon dotrajalosti takove proteze može se u drugom aktu, u starijoj životnoj dobi ugraditi klasična proteza.

Materijali

Proteze koje se danas upotrebljavaju su izrađene iz različitih materijala:

Trup totalne proteze kuka  je izgrađen iz metalnih legura:
•    Titanska legura
•    Kobaltna legura
•    Čelična legura

Glavica i čašica proteze kuka su izgrađene iz
•    Polietilen visoke gustine
•    Keramika

U svakom pojedinom slučaju liječnik odlučuje što je za pojedinog pacijenta najbolji izbor.

Kakva je endoproteza koljena?

Koljeni zglob je mnogo kompliciranijeg oblika nego zglob kuka, te su biomehanički zahtjevi na njega mnogostruko veći. Zato je i zamjena zgloba koljena značajno kompliciraniji zahvat , traje dulje i broj komplikacija je veći. Zahtjevi što se tiče tjelesne težine su kako i kod zgloba kuka. Proteza koljena se sastoji iz natkoljenog i potkoljenog dijela izrađenih iz titanske  legure, između kojih se umetne polietilenski uložak. Uložak može biti fiksni ili rotacioni. Može se zamijeniti i zglobna ploha koljene čašice polietilenskim uloškom.POSTUPCI PRIJE OPERACIJE

Nakon specijalističkog pregleda u ortopedskoj ambulanti , ukoliko vam je orotped predložio operaciju zamjene kuka ili koljena endoprotezom, konačnu odluku o operaciji morate donijeti vi sami. Ukoliko se odlučite za operaciju, biti ćete upisani u listu čekanja, koja je objavljena na web stranici naše bolnice. Duljina čekanja na operaciju kreće se oko 6 mjeseci a moguća su manja skraćenja ili produljena vremena čekanja. Vrijeme čekanja  treba iskoristiti da sanirate moguće bolesti koje možete sanirati, posebno pojedina upalna žarišta koja možda imate a tu se misli na kvarne zube, upale uha, sinusa, grla , mokraćnog trakta , ginekološke upale, kože razjedline, urasle nokte i slično. Ukoliko imate internističke bolesti, povišen tlak, šećernu bolest, to je vrijeme da ih dobro regulirate. Ukoliko imate preveliku tjelesnu težinu, to vrijeme trebate iskoristiti da pokušate smanjiti prekomjernu tjelesnu težinu. Ukoliko ste pušač, to je vrijeme kada biste trebali prestati pušiti, jer su kod pušača komplikacije operacija češće. U principu, operaciju će obaviti ortoped kod kojega ste bili na pregledu u specijalističkoj ambulanti. 4 do 6 tjedana prije operacijskog zahvata biti ćete telefonom i pismenom poštom obaviješteni o datumu vaše operacije i biti će vam dostavljen pismeni obrazac sa uputama za vašeg liječnika primarne zdravstvene zaštite o pretragama koje je potrebno obaviti prije prijema u bolnicu.

Nakon što ste pribavili sve laboratorijske nalaze, vaš liječnik primarne zdravstvene zaštite ih treba pregledati i korigirati eventualnu patologiju , na pr. ukoliko imate urinarnu infekciju vidljivu u urinokulturi, trebate provesti liječenje antibioticima i ponoviti pretragu urinokulture. Ukoliko imate povišen krvni tlak, trebate ga bolje regulirati. Tek ukoliko su svi nalazi uredni, vaš liječnik vas treba uputiti u anesteziološku ambulantu na predoperacijski pregled gdje ćete se , ukoliko anesteziolog odobri operaciju, dogovoriti o vrsti anestezije.

Ukoliko laboratorijski ili drugi nalazi prije operacije nisu uredni, molimo vas da nas o tome obavijestite radi odgode datuma operacije. Ukoliko uzimate nesteroidne antireumatike treba ih prestati uzimati   najmanje tjedan dana prije operacije radi njihovog mogućeg učinka na zgrušavanje krvi. Ukoliko uzimate dikumarinske preparate, treba ih prestati uzimati 3 do 5 dana prije prijema u bolnicu a ako su isti  neophodni, treba prijeći na subkutano davanje niskomolekularnog heparina. Sve druge lijekove trebate redovno uzimati i ne smijete ih prestati uzimati ukoliko vas vaš liječnik drugačije ne savjetuje.

Nakon prijema u bolnicu dobit ćete daljnje potrebne upute.

PRIPREMA ZA OPERACIJU

Noć prije operacije i ujutro na dan operacije uz pomoć medicinske sestre okupat ćete se, a posebno detaljno ćete oprati područje vaše operacije - kuk ili koljeno, sa korištenjem antiseptične pjene. Noć prije operacije dobiti ćete potkožnu injekciju niskomolekularnog heparina, lijeka koji prevenira moguću trombozu vena. Neposredno prije  odvoženja u operacijski trakt biti će vam  obrijano  operacijsko područje, isto će biti prebrisano antiseptikom i pokriveno sterilnom gazom. Istovremeno će vam biti postavljen  kateter u mokraćni mjehur i dobit ćete intravenozno dozu antibiotika. Na dan operacije morate biti natašte, ne smijete uzimati nikakvu hranu ili piće najmanje 6 sati prije zahvata. Ukoliko trebate uzeti na usta neki lijek, to će vam anesteziolog ili odjelni liječnik posebno odobriti i uputiti vas da ga uzmete sa minimalnom količinom tekućine. Ukoliko imate probleme za redovnim ispražnjavanjem crijeva , dan prije operacije posavjetujte se sa odjelnom medicinskom sestrom o potrebi čišćenja probavnog trakta.

SUGLASNOST

Za anesteziju i operaciju trebamo vašu pismenu suglasnost. Dobit ćete na potpis dva obrasca, jedan u anesteziološkoj ambulanti a drugi na ortopedskom odjelu. Pažljivo ih pročitajte, tražite objašnjena nepoznatih pojmova, te ukoliko se slažete potpišite ih. Ukoliko se ne budete složili sa anestezijom i/ili operacijom, dobit ćete na potpis treći obrazac kojim odbijate zahvat.

Ažurirano Srijeda, 07 Travanj 2010 12:42