Tečaj trajnog usavršavanja „Uvođenje palijativne skrbi u sustav zdravstva“

Srijeda, Veljača 24 2016 Autor Administrator  
Ispis

18., 19. i 20.02.2016 u Zagrebu, Lašćanska 14a. održan je tečaj trajnog usavršavanja koji je organiziralo društvo za hospicijsku i palijativnu zdravstvenu njegu HUMSA-a u suradnji sa Zdravstvenim Veleučilištem, Zagreb. Na tečaju je sudjelovala Branka Vidović, bacc.med.techn. s Odjela za pulmologiju, produženo liječenje i palijativnu skrb OB „Dr.I.Pedišić“, Sisak. Uvođenje palijativne skrbi u sustav zdravstva u Republici Hrvatskoj civilizacijski je iskorak. Palijativna skrb, hospicijska i palijativna zdravstvena njega u sestrinskom obrazovanju zauzima posebno mjesto u kvaliteti života bolesnika sve do njegovog kraja. Odgovornost sestrinske profesije zahtjeva kompetencije i smjernice za rad koje se temelje na modernim principima sestrinske prakse, na zadovoljstvo  naših pacijenata, njihovih obitelji i društva u cjelini. Medicinska sestra ima važnu  ulogu u timu, ona planira, organizira, koordinira i educira. Izvrsnost zdravstvene njege može se postići  dobrom komunikacijom, edukacijom i razmjenom iskustva. Budući da obuhvaća tematiku bola, hidracije, prehrane, komunikacije, duhovnosti, volontera, supervizije i motivacije djeatnika u palijativnoj skrbi, zahtjeva posebno znanje i odgovornost. Tečaj je imao svrhu potaknuti trajnu edukaciju medicinskih sestara na svim poljima njihovog rada i djelovanja sa palijativnim bolesnicima i njihovim obiteljima. Razmjenom iskustva s drugim kolegicama i aktivnim sudjelovanjem na tečaju možemo i moramo raditi na poboljšanju i unapređenju kvalitete zdravstvene skrbi pružene u našoj ustanovi.

Izvještaj pripremila: Branka Vidović, bacc.med.techn.

 

 

Ažurirano Srijeda, 24 Veljača 2016 09:52