plus minus gleich

toggle
toggle

Financijski planovi za 2016. godinu

E-mail Ispis PDF

 

Financijski plan poslovanja za razdoblje  2016. godine i procjena za 2017. i 2018. godinu

Financijski plan poslovanja za razdoblje  2016. godine i procjena za 2017. i 2018. godinu - I rebalans

Financijski plan poslovanja za razdoblje 2016. godine i procjena za 2017. i 2018. godinu - II rebalans

Financijski plan poslovanja za razdoblje 2016. godine i procjena za 2017. i 2018. godinu - III rebalans

Financijski plan poslovanja za razdoblje 2016. godine i procjena za 2017. i 2018. godinu - IV rebalans

Financijski plan poslovanja za razdoblje 2016. godine i procjena za 2017. i 2018. godinu - V rebalans

Financijski plan poslovanja za razdoblje 2016. godine i procjena za 2017. i 2018. godinu - VI rebalans

Financijski plan poslovanja za razdoblje 2016. godine i procjena za 2017. i 2018. godinu - VII rebalans

Financijski plan poslovanja za razdoblje  2016. godine  - VII rebalans- IZVRŠENJE

 

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2016. - 2018.

Obrazloženje I rebalansa financijskog plana i I rebalansa plana nabave za 2016.

Obrazloženje II rebalansa financijskog plana i II rebalansa plana nabave za 2016.

Obrazloženje III rebalansa financijskog plana i III rebalansa plana nabave za 2016.

Obrazloženje IV rebalansa financijskog plana i IV rebalansa plana nabave za 2016.

Obrazloženje V rebalansa financijskog plana i V rebalansa plana nabave za 2016.

Obrazloženje VI rebalansa financijskog plana i VI rebalansa plana nabave za 2016.

Obrazloženje VII rebalansa financijskog plana i VII rebalansa plana nabave za 2016.

 

Ažurirano Petak, 29 Prosinac 2017 12:50