plus minus gleich

toggle
toggle

OBILJEŽAVANJE TJEDNA ZDRAVLJA U PETRINJI

E-mail Ispis PDF

Ove godine povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja u Petrinji su održane brojne aktivnosti u razdoblju 6.- 12. travnja 2019. među kojima je i savjetovanje vokalnih profesionalaca (odgojitelja, učitelja, profesora) u logopedskoj ambulanti u Pettrinji. Savjetovanje je provela logopedinja Martina Boltužić Dževerlija uoči obilježavanja Svjetskog dana glasa (14.travnja), a tim povodom će i izraditi brošuru o higijeni glasa s logopedskog aspekta.