plus minus gleich

toggle
toggle

pedijatrija - neurorazvojna ambulanta

E-mail Ispis PDF

Radno vrijeme: ponedjeljkom 9:oo - 15:oo h,  jedanput mjesečno 11:oo - 17:oo h.

Za pregled se je potrebno naručiti na broj telefona 044 553 288, u vremenu 13:oo - 14:oo h.

Na pregled se čeka oko deset dana.

 

Posjete bolesnicima

Od 15.01.2019. godine do daljnjeg u OB Sisak, uvodi se zabrana posjeta bolesnicima zbog eksponencijalnog rasta broja oboljelih od gripe.

Liste čekanja

Pritužbe za termine na listama čekanja za dijagnostičke i terapijske procedure možete ostvariti na adresu e-pošte: listecekanja@obs.hr ili na telefon 0800 640 640.

Anketa

Prilikom boravka u bolnici, osim stručnosti osoblja, što vam je najbitnije?