plus minus gleich

toggle
toggle

neurologija - ambulanta za cerebrovaskularne bolesti

E-mail Ispis PDF

Radno vrijeme: ponedjeljkom 9:oo - 14:oo h.

Naručuje se na telefon 044 553 201.

Pacijenti trebaju sa sobom donijeti kompletnu medicinsku dokumentaciju.

Čeka se do mjesec dana.

 

Posjete bolesnicima

Posjete bolesnicima su dozvoljene radnim danom od 16-17h.

Subotom, nedjeljom i blagdanom od 13-15h.

Liste čekanja

Pritužbe za termine na listama čekanja za dijagnostičke i terapijske procedure možete ostvariti na adresu e-pošte: listecekanja@obs.hr ili na telefon 0800 640 640.

Anketa

Prilikom boravka u bolnici, osim stručnosti osoblja, što vam je najbitnije?