plus minus gleich

toggle
toggle

kirurgija - dječja ambulanta

E-mail Ispis PDF

Radno vrijeme: ponedjeljkom i petkom od 09.oo - 15.oo h, srijedom od 12.oo - 18.oo h.

Upisi na šalteru zgrade kirurgije u podrumu.

 

Posjete bolesnicima

Od 15.01.2019. godine do daljnjeg u OB Sisak, uvodi se zabrana posjeta bolesnicima zbog eksponencijalnog rasta broja oboljelih od gripe.

Liste čekanja

Pritužbe za termine na listama čekanja za dijagnostičke i terapijske procedure možete ostvariti na adresu e-pošte: listecekanja@obs.hr ili na telefon 0800 640 640.

Anketa

Prilikom boravka u bolnici, osim stručnosti osoblja, što vam je najbitnije?