plus minus gleich

toggle
toggle

interni odjel - endoskopska ambulanta

E-mail Ispis PDF

Endoskopska ambulanta radi svaki radni dan od 8:30 sati do 16:00 sati, a kroz dežurstva i pripravnost radi i Hitna endoskopska ambulanta 24 sata, kroz sedam dana u tjednu za hitne intervencije.

U endoskopskoj ambulanti obavlja se endoskopija gornjeg i donjeg dijela probavnog trakta - ezofagogastroduodenoskopija i kolonoskopija.

Radi se dijagnostička i terapijska/interventna/endoskopija (zaustavljanje krvarenja i polipektomije).

Za dijagnostičku endoskopijiu je potrebna prethodna narudžba, dok se interventna radi hospitalno (hitna endoskopija kod krvarenja ili polipektomija).

 

Posjete bolesnicima

Posjete pacijentima su radnim danom od 15 - 17 sati, a vikendom i blagdanom od 13 - 15 sati.

Liste čekanja

Pritužbe za termine na listama čekanja za dijagnostičke i terapijske procedure možete ostvariti na adresu e-pošte: listecekanja@obs.hr ili na telefon 0800 640 640.

Anketa

Prilikom boravka u bolnici, osim stručnosti osoblja, što vam je najbitnije?