plus minus gleich

toggle
toggle

interna poliklinika - internistička ambulanta

E-mail Ispis PDF

INTERNISTIČKA AMBULANTA (zgrada stare interne - prizemlje)

Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, srijeda, petak 8:oo - 15:oo h - četvrtak 11:oo - 19:oo h.

Liječnici i radno vrijeme:
Ponedjeljak, četvrtak i petak: Nenad Pacić-Hardi, dr.med.
Utorak: Silvana Misir, dr.med. internist - subspecijalist kardiolog
Srijeda: Diana Balenović, dr.med.

Rad ambulante u mjestima županije:
Prva srijeda u mjesecu - Sunja
Treća srjeda - Lekenik
Četvrtkom - Kutina
Prvi i treći petak - Dvor i Kostajnica
Drugi i četvrti petak - Glina i Topusko

Narudžbe u Domovima zdravlja u mjestima rada ambulanti.

Rad u ambulanti obavaljaju svi liječnici interne službe prema rasporedu službe.

 

Posjete bolesnicima

Posjete pacijentima su radnim danom od 15 - 17 sati, a vikendom i blagdanom od 13 - 15 sati.

Liste čekanja

Pritužbe za termine na listama čekanja za dijagnostičke i terapijske procedure možete ostvariti na adresu e-pošte: listecekanja@obs.hr ili na telefon 0800 640 640.

Anketa

Prilikom boravka u bolnici, osim stručnosti osoblja, što vam je najbitnije?