plus minus gleich

toggle
toggle

interna poliklinika - hitna internistička ambulanta

E-mail Ispis PDF

HITNA INTERNISTIČKA AMBULANTA (zgrada stare interne - prizemlje)

Telefon: 044 553 183

Rad ambulante: 0 - 24 h

U ambulantu se upućuju pacijenti sa uputnicom za hospitalizaciju (bolničko liječenje).

Dežuraju svi specijalisti insternisti i specijalizanti prema mjesečnom rasporedu.

 

Posjete bolesnicima

Posjete pacijentima su radnim danom od 15 - 17 sati, a vikendom i blagdanom od 13 - 15 sati.

Liste čekanja

Pritužbe za termine na listama čekanja za dijagnostičke i terapijske procedure možete ostvariti na adresu e-pošte: listecekanja@obs.hr ili na telefon 0800 640 640.

Anketa

Prilikom boravka u bolnici, osim stručnosti osoblja, što vam je najbitnije?