plus minus gleich

toggle
toggle

interna poliklinika - hitna internistička ambulanta

E-mail Ispis PDF

HITNA INTERNISTIČKA AMBULANTA (zgrada stare interne - prizemlje)

Telefon: 044 553 183

Rad ambulante: 0 - 24 h

U ambulantu se upućuju pacijenti sa uputnicom za hospitalizaciju (bolničko liječenje).

Dežuraju svi specijalisti insternisti i specijalizanti prema mjesečnom rasporedu.

 

Posjete bolesnicima

Od 15.01.2019. godine do daljnjeg u OB Sisak, uvodi se zabrana posjeta bolesnicima zbog eksponencijalnog rasta broja oboljelih od gripe.

Liste čekanja

Pritužbe za termine na listama čekanja za dijagnostičke i terapijske procedure možete ostvariti na adresu e-pošte: listecekanja@obs.hr ili na telefon 0800 640 640.

Anketa

Prilikom boravka u bolnici, osim stručnosti osoblja, što vam je najbitnije?