plus minus gleich

toggle
toggle

interna poliklinika - ambulanta za holter EKGa

E-mail Ispis PDF

AMBULANTA ZA HOLTER EKG

Rad ambulante: ponedjeljak – petak
Postavljanje Holtera: 8:00-9:00 sati
Skidanje Holtera: 9:00-10:00 sati

Očitavanje Holtera: od 14:00-16:00 sati
Telefon: 044/553-178

Liječnici: svi liječnici Odjela za kardiologiju i Odjela za pojačanu internističku skrb s koronarnom jedinicom prema rasporedu za tekući mjesec

Medicinske sestre:
Kristina Šnihur, bacc.med.techn.
Vesna Brigljević, med.sestra

 

Posjete bolesnicima

Posjete bolesnicima su dozvoljene radnim danom od 16-17h.

Subotom, nedjeljom i blagdanom od 13-15h.

Liste čekanja

Pritužbe za termine na listama čekanja za dijagnostičke i terapijske procedure možete ostvariti na adresu e-pošte: listecekanja@obs.hr ili na telefon 0800 640 640.

Anketa

Prilikom boravka u bolnici, osim stručnosti osoblja, što vam je najbitnije?