plus minus gleich

toggle
toggle

interna poliklinika - ambulanta za ergometriju

E-mail Ispis PDF

AMBULANTA ZA ERGOMETRIJU

Rad ambulante: ponedjeljak – petak 8:00-16:00 sati; prvi utorak i druga srijeda u mjesecu od 10:00-18:00 sati.

Telefon: 044/553-178

Liječnici: svi liječnici Odjela za kardiologiju i Odjela za pojačanu internističku skrb s koronarnom jedinicom prema rasporedu za tekući mjesec

Medicinske sestre:
Kristina Šnihur, bacc.med.techn.
Vesna Brigljević, med.sestra

 

Posjete bolesnicima

Od 15.01.2019. godine do daljnjeg u OB Sisak, uvodi se zabrana posjeta bolesnicima zbog eksponencijalnog rasta broja oboljelih od gripe.

Liste čekanja

Pritužbe za termine na listama čekanja za dijagnostičke i terapijske procedure možete ostvariti na adresu e-pošte: listecekanja@obs.hr ili na telefon 0800 640 640.

Anketa

Prilikom boravka u bolnici, osim stručnosti osoblja, što vam je najbitnije?