plus minus gleich

toggle
toggle

interna poliklinika - ambulanta za ehokardiografiju

E-mail Ispis PDF

AMBULANTA ZA EHOKARDIOGRAFIJU

- prema rasporedu za tekući mjesec
Rad ambulante: 8:00-16:00; treći četvrtak u mjesecu od 10:00-18:00 sati

Telefon: 044/553-184

Liječnici:
Ivan Horvat, dr.med., spec.internist – kardiolog
Prim. dr. sc. Diana Balenović, dr.med., spec.internist – kardiolog
Dinko Šolić, dr.med., spec.internist – kardiolog
Ivana Šmit, dr.med., spec.internist - kardiolog

Medicinske sestre:
Krinstina Šnihur, bacc.med.techn.
Katica Blažinić, med.sestra

ONKOLOŠKI BOLESNICI
UZV srca na traženje onkologa je moguće napraviti ako se osobno donese nalaz liječnika koji pretragu traži u Ambulantu za UZV srca. Prema mogućnostima i rasporedu rada liječnika će bolesniku biti dodijeljen žurni termin o kojemu će biti obaviješten telefonom.

 

Posjete bolesnicima

Posjete pacijentima su radnim danom od 15 - 17 sati, a vikendom i blagdanom od 13 - 15 sati.

Liste čekanja

Pritužbe za termine na listama čekanja za dijagnostičke i terapijske procedure možete ostvariti na adresu e-pošte: listecekanja@obs.hr ili na telefon 0800 640 640.

Anketa

Prilikom boravka u bolnici, osim stručnosti osoblja, što vam je najbitnije?