plus minus gleich

toggle
toggle

infektologija - opća infektološka ambulanta

E-mail Ispis PDF
Opća i hitna infektološka ambulanta rade do 16.00 sati u prizemlju zgrade, a nakon 16.00 sati hitna infektološka ambulanta radi na odjelu, III kat zgrade.
 

Posjete bolesnicima

Posjete pacijentima su radnim danom od 15 - 17 sati, a vikendom i blagdanom od 13 - 15 sati.

Liste čekanja

Pritužbe za termine na listama čekanja za dijagnostičke i terapijske procedure možete ostvariti na adresu e-pošte: listecekanja@obs.hr ili na telefon 0800 640 640.

Anketa

Prilikom boravka u bolnici, osim stručnosti osoblja, što vam je najbitnije?