plus minus gleich

toggle
toggle

ginekologija - ambulanta patologije trudnoće

E-mail Ispis PDF

Radi svakodnevno 8:oo - 16:oo h.

Telefon: 044 553 217

Nema liste čekanja.

 

Posjete bolesnicima

Posjete pacijentima su radnim danom od 15 - 17 sati, a vikendom i blagdanom od 13 - 15 sati.

Liste čekanja

Pritužbe za termine na listama čekanja za dijagnostičke i terapijske procedure možete ostvariti na adresu e-pošte: listecekanja@obs.hr ili na telefon 0800 640 640.

Anketa

Prilikom boravka u bolnici, osim stručnosti osoblja, što vam je najbitnije?