plus minus gleich

toggle
toggle

dermatovenerologija - ambulanta za spolno prenosive infekcije

E-mail Ispis PDF

Radno vrijeme: 8:oo - 20:oo h.

U ambulanti se radi: aplikacija podofilina na kondilome, mikroskopski nativni preparat, mikroskopski pregled obojen metilenom.

Telefon na koji bolesnici mogu dobiti informacije o radu ambulanti na našem odjelu je sljedeći: 044 811 640.

 

Posjete bolesnicima

Posjete pacijentima su radnim danom od 15 - 17 sati, a vikendom i blagdanom od 13 - 15 sati.

Liste čekanja

Pritužbe za termine na listama čekanja za dijagnostičke i terapijske procedure možete ostvariti na adresu e-pošte: listecekanja@obs.hr ili na telefon 0800 640 640.

Anketa

Prilikom boravka u bolnici, osim stručnosti osoblja, što vam je najbitnije?