plus minus gleich

toggle
toggle

OBILJEŽAVANJE TJEDNA ZDRAVLJA U PETRINJI

E-mail Ispis PDF

Ove godine povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja u Petrinji su održane brojne aktivnosti u razdoblju 6.- 12. travnja 2019. među kojima je i savjetovanje vokalnih profesionalaca (odgojitelja, učitelja, profesora) u logopedskoj ambulanti u Pettrinji. Savjetovanje je provela logopedinja Martina Boltužić Dževerlija uoči obilježavanja Svjetskog dana glasa (14.travnja), a tim povodom će i izraditi brošuru o higijeni glasa s logopedskog aspekta.

 

Posjete bolesnicima

Posjete pacijentima su radnim danom od 15 - 17 sati, a vikendom i blagdanom od 13 - 15 sati.

Liste čekanja

Pritužbe za termine na listama čekanja za dijagnostičke i terapijske procedure možete ostvariti na adresu e-pošte: listecekanja@obs.hr ili na telefon 0800 640 640.

Anketa

Prilikom boravka u bolnici, osim stručnosti osoblja, što vam je najbitnije?