Lista ekanja OB Dr. Ivo Pedii
Ambulantni pregledi i dijagnostika

JJ Strossmayera 59, HR-44000 Sisak, Hrvatska

stanje dana 16.06.2019 u 6:00 sati
Potovani,

Radi bolje preglednosti lista ekanja je podijeljena u odjeljke. Ukoliko vam je dodijeljen datum prijema na neki od odjela izaberite odjeljak "Bolesnici s potvrenim datumom prijema". Ukoliko Vam datum prijema jo nije odreen odaberite odjeljak "Bolesnici s nepotvrenim datumom prijema".

Nakon toga odaberite Kliniku/Zavod i odjel na koji trebate biti primljeni i prikazat e Vam se popis naruenih bolesnika.